“How much do you shine in your life? Take the test now and get answer!”

Want to read in Norwegian? Click here

Hello,

Have you ever met a person who radiates love, power, joy, safety and calmness? Which just emits lovely energy and presence? The probability is high that this person also feels full of love, power, joy and peace.

Simply put: You cannot radiate something that you do not first feel yourself. That’s the secret. That is also the point of the tools Let’s Shine offers in training, diet and lifestyle. That you should feel full of both love, power, joy and peace, by being you.

Because after all, isn’t that what you want to achieve and feel, no matter what your goal is?

At least that is my claim and that is why I am happy to be able to give you my 7 pillars to achieve this. The 7 pillars are concrete tools that will take you from where you are now, to where you feel full of love, power, joy and peace. They are all important in their own way, and give you what you need to feel amazing, every day.

Here you can see and read more about the 7 pillars and assess how well you master them:

  1. Heart training
  2. Mental training
  3. Nutritional training
  4. Physical training
  5. Meditation training
  6. Joy training
  7. Give training

 

WHAT SHINE SCORE DO I HAVE?

You can find out now! By clicking on the button below and giving yourself a score on the different pillars, you will get the answer.

You give a score based on how well you feel you master the pillar and how often you train on the particular pillar. If you only do physical exercise sporadically, don’t feel strong or fit, then maybe your score is 1-2 stars? Likewise on dietary training. Are you eating enough? Or too much? Do you have a good relationship with food? And joy training: How good are you at enjoying yourself daily and weekly? Both alone and with those you love?

The score is only an image of where you are right now, and the score can change as early as next week. The funniest thing is that you can save your progress if you are part of the Let’s Shine Lifestyle. Either way, you can get your score today by taking the test now!

Remember that new tools produce new results. Do you want new results in your life and feel better? Then you need to do something different, otherwise you will get the same result you have now.

Take the test now and find your Shine score!

I can’t wait to give you tools to feel even better and shine more!

Post in Norwegian

 

Hei, 

Har du noen gang møtt en person som stråler ut kjærlighet, kraft, glede, trygghet og ro? Som bare sender ut nydelig energi og tilstedeværelse? Sannsynligheten er stor for at denne personen også føler seg full av kjærlighet, kraft, glede og ro. 

Enkelt sagt: Du kan ikke stråle ut noe du ikke først føler selv. Det er hemmeligheten. Det  er også poenget med verktøyene Let`s Shine tilbyr innen trening, kosthold og livsstil. At du skal føle deg full av både kjærlighet, kraft, glede og ro, ved å være deg.

For når alt kommer til alt, er det ikke det du ønsker å oppnå og føle, uansett hva målet ditt er?

Det er i hvertfall min påstand og det er derfor jeg er glad for å kunne gi deg mine 7 pillarer til å oppnå dette.  De 7 pillarene er konkrete verktøy som vil ta deg fra der du er nå, til der hvor du føler deg full av kjærlighet, kraft, glede og ro. De er alle viktige på hver sin måte, og gir deg det du trenger for å føle deg fantastisk, hver dag. 

Her kan du se og lese mer om de 7 pillarene og vurdere hvor godt du mestrer dem:

Hjerte trening 
Mental trening 
Kostholds trening 
Fysisk trening 
Meditasjons trening 
Gledes trening 
Gi trening  

 

HVILKEN SHINE SCORE HAR JEG?

Det kan du finne ut nå! Ved å klikke på knappen under og gi deg selv en score på de forskjellige pillarene får du svaret.

Du gir en score basert på hvor godt du opplever at du mestrer pillaren og hvor ofte du trener på den bestemte pillaren. Om du kun trener fysisk sporadisk, ikke føler deg sterk eller i form, så er kanskje scoren din 1-2 stjerner? Likeså på kostholdstrening. Spiser du nok? Eller for mye? Har du et godt forhold til mat? Og gledes trening: Hvor god er du til og daglig og ukentlig glede deg selv? Både alene og med de du er glad i?

Scoren er kun et bilde på hvor du er akkurat nå, og scoren kan endre seg allerede til neste uke. Det morsomste er at du kan lagre progresjonen din om du er en del av  Let`s Shine Lifestyle. Du kan uansett få din score i dag ved å ta testen nå!

Husk at nye verktøy gir nye resultater. Vil du ha nye resulater i ditt liv og føle deg bedre?
Da er du avhengig av å gjøre noe annerledes, hvis ikke vil du få det samme resultatet du har nå. 

Ta testen nå og finn din Shine score!

Jeg gleder meg til å gi deg verktøy til å føle deg enda bedre og til å stråle mer!

 

Let’s Shine

Get Helle´s efficient workouts, nutrition and lifestyle tools to shine more in your life! Join LET`S SHINE LIFESTYLE platform for FREE, and get LIVE sessions, personal follow ups, and registration of your results, and all the tools you need to elevate your life, today!

Let us help you find the right program
for you!