Letsshine.no

Learn my secret to getting better results (and getting things done)!

WhatsApp Image 2024-05-12 at 2.18.28 PM

Regardless of what goals you have in life, it’s to your advantage to know how to reach them in the quickest and best possible way.

I’m very passionate about growth and progression, no matter what area of life I focus on. Going in circles year after year is awful, and it’s the same to see other people doing the same. This is one of the reasons I love my job – to provide effective tools so that life doesn’t stagnate and you don’t suffer because you’re not achieving what you truly desire.

So today, I’m sharing a group coaching session that I’ve had, which teaches you:

1: Get an overview of what you need to do and prioritize.

2: How to get these things done, even on days when you have low motivation.

3: Get the results you want.

WANT TO REACH YOUR GOALS BEFORE SUMMER?

Check out the Silver program where I help you through effective and fun tools to achieve:

 • Becoming stronger and more toned
 • Gaining more energy
 • Feeling more inner peace and balance
 • Feeling more joy
 • Feeling more love
 • Feeling stronger mentally and emotionally
 • Reducing stress and pain
 • Improving sleep quality
 • Having better relationships
 • Achieving a better weight balance
 • Performing better and getting better results
 • Having better functioning gut health
 • Having a strengthened pregnancy/post-pregnancy

Additionally, I guide you towards YOUR specific goals, so you don’t stagnate but achieve the results you want in your life, NOW!

If you sign up before May 15th, you’ll get a 10% discount by using the code ‘Silver10’. Join and get the tools that make you both happy, strong, and toned.

WANT TO FEEL STRONG AND HAPPY ALREADY TOMORROW? 

Join my LIVE meditation tomorrow morning! Only 15 minutes from 06:45-07:00, which will ensure you a fantastic day where you’ll feel both strong and happy! Join us! Click here: 

 

Let’s shine more together!

 

Lær min hemmelighet for å få bedre resultater (og ting gjort)!

Uansett hvilke mål du har i livet, er det til din fordel å vite hvordan du kan nå dem på den raskeste og beste måten mulig.

Jeg er svært opptatt av utvikling og progresjon, uansett hvilket område jeg fokuserer på i livet. Å gå i sirkler år etter år er grusomt, og det er det samme å se andre mennesker gjøre det samme. Dette er en av grunnene til at jeg elsker jobben min – å gi effektive verktøy slik at livet ikke stagnerer og man ikke lider fordi man ikke oppnår det man innerst inne ønsker.

I dag deler jeg derfor en gruppe coaching-session som jeg har hatt, som nettopp lærer deg:

1: Få oversikt over hva du trenger å gjøre og prioritere.

2: Hvordan du får gjort disse tingene, også de dagene du har lav motivasjon. 

3: Få resultatene du vil ha. 

VIL DU NÅ MÅLENE FØR SOMMEREN?

Sjekk ut Silver-programmet hvor jeg hjelper deg både gjennom effektive og morsomme verktøy for å oppnå: 

 • Å bli sterkere og mer tonet
 • Å få mer energi
 • Å føle mer indre ro og balanse
 • Å føle mer glede
 • Å føle mer kjærlighet
 • Å føle seg sterkere mentalt og emosjonelt
 • Å redusere stress og smerte
 • Å få bedre søvnkvalitet
 • Å ha bedre relasjoner
 • Å oppnå en bedre vektbalanse
 • Å prestere bedre og få bedre resultater
 • Å ha en bedre fungerende mage og tarm
 • Å ha en styrket graviditet/etter graviditet

I tillegg veileder jeg deg mot DINE spesifikke mål, slik at du ikke stagnerer, men får de resultatene du vil ha i ditt liv, NÅ!

Melder du deg på før 15. mai får du 10% rabatt ved å bruke koden «Silver10» Bli med og få verktøyene som gjør deg både glad, sterk og stram.

VIL DU FØLE DEG STERK OG GLAD ALLEREDE I MORGEN? 

Bli med på min LIVE-meditasjon i morgen tidlig! Kun 15 min fra 06:45-07:00, som vil sikre deg en fantastisk dag hvor du vil føle deg både sterk og glad! Bli med! Klikk her:

 

La oss stråle mer sammen!

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!