Letsshine.no

Get my go-to ab exercise that I’ve sworn by for 20 years!

WhatsApp Image 2024-02-02 at 3.16.49 PM

Stine looked at me eagerly through the Mac as she asked, ‘Do you have any exercises you swear by, Helle? Like, regardless, over many years, that you haven’t replaced?’

It was rare that there was just one answer that stood the test of time, or a specific exercise that you repeated again and again. That being said, I did have a couple of exercises that I had sworn by for, well, almost 20 years. Stine lit up when she got the answer, especially realizing it was one of the exercises I had taught her, and she used it diligently.

Whether it’s physical exercises or other things you do in life that yield good results, regardless, regardless of time and place: Regardless of time and place. They withstand the test of time and life’s challenges. They are priceless and worth holding onto!

Today, I also want to share with you a workout gem that I’ve used to maintain a strong and flat stomach and pelvic floor. I use it whether I’m just working on my abs and pelvic floor or doing a full-body workout. It’s golden regardless. That doesn’t mean I don’t benefit from other exercises too, but you won’t catch me without these exercises! Even though I’ve been pregnant twice. I just adjusted the exercises a bit.

I hope these exercises will become a gem for you too!

Do you want more gems and results in your life? Whether it’s in your diet, workout routine, or daily life?

We’re relaunching Empower and Shine on February 14th – get excited!

Do you want to improve one of the relationships you have in your life?

Sign up for the Empowering Relationships session here and get a gem you can use to make things even better with this person. Remember: We need a good recipe to make a good cake, and the same goes for our relationships and a strong core too! Join us on Monday at 8:00 PM – 8:20 PM to get the tips you need.

Let’s empower ourselves and shine more together!

 

Få min mageøvelse jeg har sverget til i 20 år!

Stine så spent på meg gjennom Macen da hun spurte: «Er det sånn at du har noen øvelser du sverger til, Helle? Sånn, uansett, gjennom mange år, som du ikke har byttet ut?»
 

Det var sjelden at det bare var et svar som funket over tid, eller en bestemt øvelse som man gjentok igjen, og igjen. Når det var sagt, så hadde jeg faktisk et par øvelser som jeg hadde sverget til, i ja, nesten 20 år. Stine lyste opp da hun fikk svaret, og ikke minst forsto at det var en av øvelsene jeg hadde lært bort til henne og hun brukte flittig. 

Enten det er fysiske treningsøvelser eller andre ting du gjør i livet, som gir gode resultater, uansett, uavhengig av tid og sted: Uavhengig av tid og sted. De tåler tidens tann og livets utfordringer. De er gull verdt og verdt å holde i!

I dag vil jeg også dele med deg en treningsøvelsediamant som jeg har brukt for å ha en sterk og flat mage og bekkenbunn. Den bruker jeg om jeg bare skal trene mage og bekkenbunn, eller om jeg skal trene hele kroppen. Gull er den uansett. Det betyr ikke at jeg ikke har godt av andre øvelser også, men du får ikke fra tatt meg disse øvelsene! Selv om jeg har vært gravid to ganger. Da har jeg bare justert øvelsene litt. 

Jeg håper øvelsene vil bli en diamant for deg og!

Ønsker du flere diamanter og resultater i ditt liv? Enten det er i kostholdet, treningen eller hverdagen din? 

Vi relanserer Empower og Shine 14. februar- gled deg!

Ønsker du å bedre en av relasjonene du har i ditt liv? 

Meld deg opp til Empowering Relationships session her og få en diamant du kan bruke for å ha det enda bedre med denne personen. Husk: Vi trenger en god oppskrift for å lage en god kake, og det samme gjelder for våre relasjoner og en sterk mage og! Velkommen på mandag kl 20:00- 20:20 for å få tipset du trenger.

La oss styrke oss og stråle mer sammen! 

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!