Letsshine.no

Are you experiencing challenges in achieving your best self and feeling happy and peaceful every day?

WhatsApp Image 2024-01-14 at 7.23.30 PM

– “Is it okay to say that you’re tired? When the year has just begun?” Mari smiled at me through the screen.

– “Of course it is,” I replied, returning the smile. “What are you tired of?”

– I don’t really know. Mostly a feeling that I should be better off than I am. Even though I love my kids and my life, I often feel like I’m on a hamster wheel. The daily routine keeps going, and I’m barely keeping up. I don’t know how to make it better. Where to start. It’s not that I don’t notice that it’s better to exercise and eat less sugar, but I still don’t feel like it’s enough for me to feel really good! I know I can have a much better life than I have now. It’s a lousy feeling, and I get both sad, frustrated, and a bit discouraged about the whole thing. Is it that I don’t exercise enough? Or don’t eat healthy enough? Or should I incorporate more ‘me time,’ as everyone talks about? She looked at me with frustration through the camera from her living room.

That was the first conversation I had with Mari, but I had still heard these challenges many times before, from countless women. Women who struggled to achieve the physical shape they desired, live healthily, and feel a high level of joy and peace in their lives. It wasn’t always a specific thing standing in their way, but a feeling on multiple levels, whether related to their diet, exercise, or how they had structured their lives and routines.

Play Video

Luckily for Mari, and luckily for you, this is exactly what I help women with, and what I’ve been helping women with for over 20 years. I make it easy to be healthy, feel fantastic, and live your dream life by assisting you in effectively adapting and organizing your workout, diet, and lifestyle routines. Because feeling fantastic and being at your best truly makes it easy to enjoy your life with those you love.

Providing you with outstanding health, both physically, mentally, and emotionally, is one of the most important things I can offer you. Check out the video for precisely what I can assist you with when it comes to improving your health.

Play Video

How to Get My Help and Achieve Your Fantastic Results: 

For me to assist you in the way that suits you best, and based on what you need, I need you to sign up for my webinar! Here, I can provide you with specific advice and insights on how you can achieve the health results you want and feel fantastic too! Sign up now!

PS: I’ve set a limit of only 10 spots for the webinar because I want YOU to have my full attention. Don’t let this opportunity slip away. Sign up now here!

I look forward to helping you!

 

Let’s become stronger and shine more in 2024!

 

Opplever du utfordringer med å oppnå din beste form og kjenne deg lykkelig og fredfull hver dag?

– Er det lov til å si at man er lei? Når året har såvidt begynt? Mari smilte mot meg gjennom skjermen. 

– Selvfølgelig er det, svarte jeg og smilte tilbake. Hva er du er lei av? 
 
– Jeg vet ikke helt egentlig. Mest en følelse av jeg burde ha det bedre enn jeg har det. Selv om jeg er glad i barna mine og livet mitt, så føler jeg veldig ofte, at jeg er som en hamster, på et hamster hjul.  Hverdagen går i ett, og jeg henger så vidt med, og så vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre det bedre? Hvor jeg skal begynne? Det er ikke det at jeg ikke merker, at det er bedre å trene og spise mindre sukker, men jeg føler likevel ikke at det er nok for at jeg skal føle meg skikkelig bra! Jeg vet at jeg kan ha det mye bedre enn jeg har det nå.  Det er en kjip følelse og jeg blir både lei meg, frustrert og litt motløs av hele greia. Er det det at jeg trener for lite? Eller ikke spiser sunt nok? Eller burde jeg legge inn mer egentid, som alle snakker om? Hun så oppgitt på meg gjennom kameraet fra stua si. 


Det var første samtale jeg hadde med Mari, men jeg hadde likevel hørt disse utfordringene mange ganger før, fra utallige kvinner. Kvinner som slet med å komme i den fysiske formen de ønsket, og leve sunt,og føle et høyt nivå av glede og ro i livet. Det var ikke alltid en bestemt ting som sto i veien for dem, men en følelse på flere plan, som både kunne være knyttet til kostholdet, treningen eller hvordan de hadde strukturert livet sitt og rutinene sine. 

Play Video

Flaks for Mari, og flaks for deg, så er det nettopp dette jeg hjelper kvinner med, og som jeg har hjulpet kvinner med i over 20 år. Jeg gjør det enkelt å være sunn, å føle seg fantastisk og leve ditt drømmeliv, ved å hjelpe deg med å effektivt tilpasse og strukturere treningen din, kostholdet og livsstilsrutinene dine. Fordi å føle seg fantastisk og være på sitt beste, gjør det virkelig enkelt å nyte livet ditt med de du er glad i.

 

Å gi deg en enestående helse, både fysisk, mentalt og emosjonelt er en av de viktigste tingene jeg kan gi deg. Sjekk ut videoen for hva nøyaktig jeg kan hjelpe deg med når det kommer til å bedre din helse.

Play Video

Slik får du min hjelp og dine fantastiske resultater: 

For at jeg skal hjelpe deg på den måten som passer deg best, og basert på det du trenger, så trenger jeg at du melder deg opp på mitt webinar! Her vil jeg kunne gi deg konkrete råd og innspill for hvordan du kan få de helseresultatne du vil ha og føle deg fantastisk du og! Meld deg opp nå!

PS: Jeg har satt en grense på kun 10 plasser på webinaret, fordi jeg vil at DU skal få min fulle oppmerksomhet. Ikke la denne sjansen gå fra deg. Meld deg opp nå her! 

Jeg gleder meg til å hjelpe deg!

 

La oss bli sterkere og stråle mer i 2024!

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!