Letsshine.no

Remember this one(!) question, if you want more love and joy in your life!

WhatsApp Image 2023-12-16 at 2.28.06 PM

Hey,

I was shocked when I figured it out. It explained a lot, but it didn’t feel good. That I had been walking around asking myself this one question every day. Fair enough, it was unconscious, but still. The one question that I unconsciously let guide me for as long as I could remember, shaping my choices every day. However, I wasn’t alone. Most people had such a question lurking in their subconscious, leaving imprints on life, or rather, creating life. The question was so big, yet so small and invisible at the same time. It wasn’t a question most people knew they had, or what was it? It required you to dig a little within yourself to find out: Which question am I letting all my choices be governed by?

What was my question? Of course, you’re curious, and of course, I can answer that. There’s nothing to hide. My former question was: “How can I be worthy?” A question that gave me a lot of positive feedback if I achieved it, and extreme pain if I didn’t. In other words, a fundamental question in my life, well, until the moment I chose to replace it.

Replace it! That’s the most important thing. Unless your fundamental question is fantastic, create a new one. You don’t even need to know what your question has been, but you need to know what to ask yourself moving forward. Every day. I replaced my question with: “How can I experience even more love and joy in every single moment and share it?”

Good questions yield good answers in life. Check out my video here where I explain more about how you can get a question that brings you more love and joy in life. Remember that the question you choose to have is the first thing you consciously should ask yourself in the morning and evening so that the new question can enter your subconscious and take over from your old question over time.

GIVE YOURSELF, A FRIEND, AND THOSE YOU CARE ABOUT A CHRISTMAS GIFT, FOR FREE!

Tired of not feeling your best and not being in shape? Do you have low energy and wish life felt better? Whether it’s at work, in private, or if you want to be the best version of yourself? In January, I’m giving you the tools on how to get energized, get in shape, and feel even better in life in just one hour! You and a friend are invited to the Let’s Shine Gathering online on January 18th at 8:00 PM. Here, you’ll get practical exercise, nutrition, and lifestyle tools that you can take home and kickstart your year with, so you get the results you want in 2024. Sign yourself and your friend up here! Don’t miss the chance to give yourself and your friend the opportunity to have an even better life! Remember: If you feel better, everyone around you will feel better too! See you there!

 

Let’s shine together!

 

Husk dette ene(!) spørsmålet, om du vil ha mer kjærlighet og glede i livet!

 

Hei,

Jeg fikk sjokk da jeg fant det ut. Det forklarte mye, men det følte ikke godt. At jeg hadde gått rundt og stilt meg dette ene spørsmålet hver dag. Greit nok at det var ubevisst, men likevel. Det ene spørsmålet som jeg ubevisst hadde latt meg bli styrt av så lenge jeg kunne huske, som styrte mine valg, hver dag. Jeg var dog ikke alene. Mennesker flest hadde et slikt spørsmål liggende bak i underbevisstheten sin, som lagde avtrykk i livet, eller rettere sagt: Lagde livet. Så stort var det spørsmålet, og samtidig så lite og usynlig. Det var ikke et spørsmål de fleste visste at de hadde eller hva var? Det krevde at du gravde litt i deg selv for å få finne ut: Hvilket spørsmål lar jeg (alle) mine valg bli styrt av?

Hva var mitt spørsmål? Klart du lurer på det, og klart jeg kan svare på det. Det er ikke noe å skjule. Mitt tidligere spørsmål var: «Hvordan kan jeg være verdig?» Et spørsmål som ga meg masse positiv feedback om jeg fikk det til, og ekstrem smerte om jeg ikke fikk det til. Med andre ord et grunnleggende spørsmål i mitt liv, vel, til det øyeblikket jeg valgte å bytte det ut.

Bytt det ut! Det er det aller viktigste. Med mindre ditt grunnleggende spørsmål er fantastisk, så lag deg et nytt. Du trenger heller ikke en gang å vite hva spørsmålet ditt har vært, men du trenger å vite hva du skal spørre deg selv fremover. Hver dag. Jeg byttet ut mitt spørsmål til: «Hvordan kan jeg oppleve enda mer kjærlighet og glede i hvert eneste øyeblikk og dele det?»

Gode spørsmål, gir gode svar i livet. Sjekk ut videoen min her hvor jeg forklarer mer om hvordan du kan få et spørsmål som gir deg mer kjærlighet og glede i livet. Husk at spørsmålet du velger å ha, er det første du bevisst bør spørre deg om morgen og kveld, slik at det nye spørsmålet får kommet inn i underbevisstheten din, og ta over for det gamle spørsmålet ditt, over tid.

 

GI EN JULEGAVE TiL DEG SELV, EN VENN OG DE DU ER GLAD I, GRATIS

Lei av å ikke føle deg på topp og ikke trent? Har du lav energi, og skulle ønske at livet føltes bedre? Enten det er på jobb, privat eller ønsker du å være den beste utgaven av deg selv? I januar gir jeg deg verktøyene for hvordan du kan få energi, bli trent og få det enda bedre i livet på en time! Du og en venn er invitert til Let`s Shine Samling online den 18. januar kl 20:00. Her vil du få konkrete trening, kosthold og livsstilsverktøy du kan ta med deg hjem og kickstarte ditt år med, så du får resultatene du ønsker deg i 2024. Meld deg og din venn opp her! Ikke gå glipp av sjansen til å gi deg og din venn muligheten til å ha det enda bedre i livet! Husk: Om du får det bedre, vil alle rundt deg få det bedre og! Vel møtt!

 

La oss stråle sammen!

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!