Letsshine.no

DO YOU KNOW WHAT YOUR TOP 3 UNIQUE HACKS ARE?

WhatsApp Image 2023-09-17 at 10.07.58 AM

Find them today, and bring more joy into your everyday life!

“Why are you so happy on a Monday afternoon, after the day you’ve had?” my friend asked, looking surprised. We were sitting at the local café, enjoying a coffee after a hectic start to the week for both of us.

Outside, it was pouring rain, and soon we’d have to drive the kids to their activities and prepare dinner.

“I found a hack,” I replied with a wink. “Well, actually, I found three: two quick ones and one a bit longer.” “What are you talking about?” my friend responded, laughing and a bit puzzled. She knew I was teasing her, but there were only twenty minutes left before our responsibilities called, and she wanted to know why I was so ridiculously cheerful.

I hacked myself. In other words, I used three of my top 10 hacks to keep smiling through this day. It was necessary, especially after I stepped in a puddle earlier, and I was sitting here with soaking wet feet. My friend looked down at my shoes under the table and chuckled.

“Okay, okay, it’s Monday, so what have you actually done when you ‘hacked’?”

Hacking was just a fancy word for doing a small but extremely effective thing to turn the day and mood in the direction you wanted. So that life felt great again, no matter what your day threw at you. The art was to find your unique hacks, which were a bit better than the more general ones. Your unique hacks were the small things that made you happy, deep down in your heart, almost no matter what had happened.

“I’ve done three things today. First, I had a super delicious coffee. I love the coziness of good coffee! Second, I danced to loud music, and third, I got to sit and write for 30 minutes.”

“Really…” My friend was obviously surprised and probably thought I had drunk something more exciting than coffee.

“I know you like coffee, and it’s one of your pleasures, but dancing and writing? I don’t understand. Why? And when?”

“These are small hacks. I enjoyed my coffee while answering emails. The dancing was for 10 minutes before lunch, and writing? I love to write. Getting to sit and write for half an hour is a happiness pill for me. Coffee, dancing, and writing are my personal hacks. They may not be as effective for you, but for me, they save almost every day.

“Okay, I understand. So, what do you mean by ‘not effective for me’?”

“These are not your personal hacks. You have others,” I replied.

“Which ones? What are mine?”

“I don’t know,” I said, laughing before continuing, “You have to know yourself, or at least find out. Finding the little things that make you happy. Otherwise, you can, of course, use hacks that most people find effective, like exercising, being grateful, or listening to music. But your unique hacks, only you know. Ask yourself these questions, and you’ll quickly find your unique hacks, and remember: The point is that it should be something ‘you do for yourself,’ not with others.

  • If I were completely alone and had all the time in the world to do what I wanted, what would I do then?
  • When was the last time I was very happy and content when I was alone, and what was I doing then?
  • If I have an hour to do exactly what I want one day, what would I do to make myself happy?

“The point is, we are all unique, and if you sharpen the things you do to make yourself happy, you’ll experience faster and more joy in life, whether it’s Monday or Friday, raining or sunny.”

My friend smiled before she replied, “I get the point, and I’m also going to find my unique hacks. Because in this rain, exercise, isn’t my top hack onthe list, even though the feeling after exercising is always golden.”

I smiled. Exercising in rainy weather wasn’t at the top of my hack list either. She continued, “I’ve already found one unique hack, I think. It’s a bit silly, but who cares? It’s the first thing I’d like to do if I get 30 minutes alone on the couch today. I want to knit, with a soap opera in the background,” she said, laughing.

 

Let’s Shine more by using our unique hacks!

 

VET DU HVA DINE 3 TOPP UNIKE HACKS ER?

Finn de i dag, og få raskere og mer glede i hverdagen!

“Hvorfor er du så glad en mandag ettermiddag, etter det trøkket du har hatt i dag?” sa venninnen min og så overrasket på meg. Vi satt på den lokale kafeen og nøt en kopp kaffe etter en i overkant hektisk start på uka for oss begge.

Nå pissregnet det utenfor, og veldig snart skulle barn skulle kjøres på aktiviteter og middag skulle lages. 

«Fikk inn en hack», svarte jeg og blunket. «Eller rettere sagt fikk jeg inn tre, to korte og en litt lengre». «Hva snakker du om?» svarte venninnen min lattermild og litt oppgitt. Hun visste at jeg ertet henne, men det var kun tjue minutter igjen før pliktene kallet og hun ville vite hvorfor jeg var så latterlig blid. 

“Jeg har hacket meg selv. Altså, brukt tre av mine topp 10 hacks for og fortsatt smile gjennom denne dagen. Det var nødvendig, særlig etter at jeg tråkket i en vanndam  i stad og sitter her med søkkvåte føtter.” Venninnen min så ned på skoene mine under bordet og lo.

“Okay, okay, det er mandag, så hva har du egentlig gjort når du har hacket?”

“Hacket” var egentlig bare et fancy ord for å gjøre en liten, men særdeles effektiv ting for å snu dagen og humøret i den retningen man ønsket. Slik at livet føltes topp igjen, uansett hva dagen din kastet mot deg. Kunsten var å finne dine egne unike hacks, som var hakket bedre enn de mer generelle. Dine unike hacks, var de små tingene som gjorde deg ekstra glad, langt inne i hjerteroten, nesten uansett hva som hadde skjedd. 

«Jeg har gjort 3 ting i dag. For det første har jeg drukket en super digg kaffe. Jeg elsker kosen i en god kaffe! For det andre har jeg danset til høy musikk, og for det tredje har jeg fått sittet og skrevet på boken min i 30min».

«Javel..» Venninnen min var åpenbart overrasket, og trodde nok jeg hadde drukket noe mer spennende enn kaffe. 

«Jeg vet at du liker kaffe, og at det er en av dine gleder, men dansing og skriving? Jeg skjønner ikke. Hvorfor? Og når?»

«Det er små hacks. Kaffen koste jeg meg med da jeg skulle svare på epostene. Dansingen var 10min før lunsj, og skriving? Jeg elsker å skrive. Å få sitte å skrive i en halvtime er en lykkepille for meg. Kaffe, dans og skriving er mine personlige hacks. De er nok ikke så effektive for deg, men for meg redder de nesten alle dager. 

«Ok, skjønner. Så hva mener du med at de ikke er effektive for meg? «

«Det er ikke dine personlige hacks. Du har andre», svarte jeg. 

«Hvilke da? Hvilke er mine?»

«Det vet ikke jeg», sa jeg og lo før jeg fortsatte: «Det må du vite selv, eller i hvertfall finne ut av. Å finne de små tingene som gjør akkurat deg glad. Ellers kan du selvfølgelig bruke hacks som de fleste blir glad av. Som å trene, være takknemlig eller høre på musikk. Men hvilke unike hacks du har, vet bare du. Spør deg selv disse spørsmålene, så vil du raskere kunne finne dine unike hacks, og husk: Poenget er at det i utgangspunktet skal være noe «du gjør for deg», ikke med andre:

  • Hvis jeg var helt alene og hadde all tid i verden til å gjøre det jeg hadde hatt lyst til, hva hadde jeg gjort da?
  • Når sist var jeg veldig glad og fornøyd når jeg var alene, og hva gjorde jeg da?
  • Hvis jeg har en time til å gjøre akkurat hva jeg vil en dag, hva ville jeg gjort for å glede meg?

Poenget er at vi alle er unike og spisser du de tingene du gjør for å glede deg for å passe deg enda bedre, vil du både få raskere og mer glede i livet. Uansett om det er mandag eller fredag, det regner eller det er sol.”

Venninnen min smilte, før hun svarte: «Jeg tar poenget og jeg skal også finne mine unike hacks. For i dette regnet er ikke trening min beste hack, selv om følelsen etter trening alltid er gull.»

Jeg smilte tilbake. Trening i regnvær var heller ikke øverst på min hackliste, hun fortsatte:

«En unik hack har jeg funnet allerede, tror jeg. Den er litt teit, men samme det. Det er det første jeg kunne tenke meg å gjøre om jeg får en 30min alene i sofaen i dag. Jeg har lyst til å strikke, med en såpeopera i bakgrunn», sa hun og lo.

Let`s Shine mer ved å bruke våre unike hacks!

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!