Letsshine.no

Get lots of energy and more love in your life, if you manage to let go of this one thing!

IMG_8639

Want to read in Norwegian? (Click here)

 

Hello,

 

If there’s one thing the people I meet want, it’s MORE ENERGY! I have probably never experienced someone saying no, thanks for more energy. Likewise, no one has turned down the feeling of MORE LOVE in life. Nevertheless, there are many people who destroy themselves when it comes to getting more energy and love in their lives. The worst thing is that they themselves are not aware that they are destroying themselves. I wasn’t either, but I am constantly reminded of the secret and importance of letting go.

 

Are you familiar with this secret? And are you able to let go?

 

Over the past few weeks, I’ve realized that I still hold onto certain tensions that have been limiting both my energy and my capacity for love. This wasn’t a conscious choice, but rather a byproduct of holding onto something from my past for an extended period. Something I believed I had released, and perhaps I have to some extent, but not completely. Due to painful events earlier in life that persisted over a relatively long time, I shielded myself by filling the void with: Fear. I navigated life cautiously and glanced over my shoulder, expecting the need to defend against potential threats. For a substantial duration, this approach was essential. It was appropriate and, in some sense, a logical response.

 

perhaps you have also felt insecure yourself at some point in your life? Where have you felt that you have had to look after and protect yourself? Because there have been people or situations around you that could hurt you or those you loved?

 

Well, in that sense, the fear response can be healthy. The problem is only when this fear response becomes persistent and you don’t let go of the fear again. Then you carry around feelings that no longer protect you, but instead limit you and your life.

 

Instead, fear takes up space in your life. In your thoughts, your feelings and in your actions. Space that should have been filled with, precisely: Energy and love, for you and those around you.

 

So what is the solution? Letting go of the fear and pain in the heart.

 

How? By doing two things daily. Giving yourself love and fueling your heart (Heart Training).

 

AND JUST AS IMPORTANT, IF NOT MORE IMPORTANT ARE:

 

Letting go of old pain, sorrow and fear. This can be done in several ways, and one way is precisely to meditate (meditation training). How you want to meditate is up to you. The point is that we all need to LET GO of what doesn’t make us feel good. It holds us back both in energy levels and in our ability to give and receive love in life. Therefore, I now train daily to nourish my heart a little extra and also let go of old fears. Because I don’t need that anymore.

 

So this week I want to encourage you to also practice nourishing your heart a little extra. You can read more about what heart training is here and, in addition, I share a heart meditation you can do to let go of what doesn’t do you good in life. Remember that at Let’s Shine online you get all the training you need to shine more in your life, training program for both your diet, physical training to shine, and also heart training and meditation training. Join today and already shine more tomorrow!

 

I wish you a week full of ENERGY and LOVE!

Post in Norwegian

 

Hei, 

 

Er det en ting de jeg møter vil ha, så er det MER ENERGI! Jeg har nok ikke opplevd at noen sier nei, takk til mer energi noen gang. Likeså er det heller ingen som har takket nei til følelsen av MER KJÆRLIGHET i livet. Likevel er det veldig mange som ødelegger for seg selv når det kommer til å få mer energi og kjærlighet i livet. Det verste er at de selv ikke er klar over at de ødelegger for seg selv. Jeg var heller ikke det, men jeg blir til stadighet minnet på hemmeligheten og viktigheten av å gi slipp. 

 

Vet du om den hemmeligheten? Og klarer du å gi slipp? 

 

De siste par ukene har jeg fått erfare hvordan jeg fortsatt spenner litt ben på meg selv og både begrenser min egen energi og min kjærlighet. Det har ikke vært bevisst, men jeg har tidligere vært full av noe annet over lang tid. Noe jeg trodde jeg hadde gitt slipp på og kanskje har jeg også gjort det til dels, men ikke helt. Pga hendelser som har vært smertefulle over relativt lang tid tidligere i livet, så har jeg beskyttet meg ved å fylle meg opp med: Frykt. Jeg har gått på tærne i mitt eget liv og sett meg over skulderen og vært forberedt på å måtte beskytte meg mot angrep. Og i en relativt lang periode så var dette nødvendig. Det var hensiktsmessig og sånn sett en logisk måte å reagere på. 

 

Kanskje du også har følt deg utrygg selv på et tidspunkt i ditt liv? Hvor du har følt at du har måttet passe på og beskytte deg selv? Fordi det har vært mennesker eller situasjoner rundt deg som kunne skade deg eller de du var glad i? 

Vel, sånn sett kan fryktresponsen være sunn. Problemet er bare når denne fryktresponsen blir vedvarende og du ikke gir slipp på frykten igjen. Da går du og bærer på følelser som ikke beskytter deg lenger, men i stedet begrenser deg og ditt liv. 

 

Frykten tar i stedet opp plass i livet ditt. I tankene dine, følelsene dine og i handlingene dine. Plass som skulle vært fylt med, nettopp: Energi og kjærlighet, til deg og de rundt deg. 

 

  • Så hva er løsningen? 
    Å gi slipp på frykten og smerten i hjertet. 
  • Hvordan?
    Ved daglig å gjøre to ting. Å gi deg selv kjærlighet og fylle på næring til hjertet ditt (Hjertetrening).

 

OG LIKE VIKTIG, HVIS IKKE VIKTIGERE ER: 

 

  • Å gi slipp på gammel smerte, sorg og frykt. Dette kan gjøres på flere måter, og en måte er nettopp å meditere (meditasjonstrening). Hvordan du vil meditere er opp til deg. Poenget er at vi trenger alle å GI SLIPP på det som ikke gjør oss godt. Det holder oss tilbake både i energinivå og i vår mulighet til å gi og motta kjærlighet i livet. Derfor trener jeg nå daglig på å nære hjertet mitt litt ekstra og likeså gi slipp på gammel frykt. For det trenger jeg ikke lenger. 

 

Så denne uken vil jeg oppfordre deg til også å trene på å nære hjertet ditt litt ekstra. Du kan lese mer om hva hjertetrening er her og i tillegg deler jeg en hjertemeditasjon du kan gjøre for å gi slipp på det som ikke gjør deg godt i livet. Husk at på Let`s Shine online får du alle treningene du trenger for å stråle mer i livet ditt, treningsprogram for både kostholdet ditt, fysisk trening for å stråle, og også hjertetrening og meditasjonstrening. Bli med i dag og strål allerede mer i morgen! 

 

 

Jeg ønsker deg en uke full av ENERGI og KJÆRLIGHET!

Let’s Shine

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!