Letsshine.no

Få bedre og jevnere prestasjoner på jobb- Gi de ansatte effektive livsstilsverktøy!

FÅ ANSATTE SOM BÅDE ER PÅ SITT BESTE OG SOM LEVERER PÅ SITT BESTE, HVER DAG.

Mitt navn er Helle Luxe og jeg har to spørsmål til deg i ledelsen av bedriften: 

1: Har du ansatte som leverer på et høyt nivå? Jeg håper svaret er «ja». 

2: Har du også ansatte som har det bra på et like høyt nivå? Det vil si ansatte som føler seg på sitt beste, hver dag med få unntak, både på jobb og privat?  

Det er spørsmålet jeg mener det er avgjørende at du kan svare «ja» på, for å ha en bedrift som er rustet for fremtiden. 

Arbeidsmarkedet blir stadig mer automatisert og internasjonalt, og med det er det essensielt at menneskene i bedriften er på sitt beste, for å kunne levere på sitt beste. Fremtidens firma er avhengig av å ha ansatte som er rustet for livet, både på jobb og privat. 

Det er naivt å tro at det fremover er tilstrekkelig å kun ha faglig kunnskap, arbeidserfaring, sosial kompetanse og eventuelt gode treningsrutiner i hverdagen, for å kunne levere på et stabilt og høyt nivå over tid. Fremtidens bedrift er avhengig av at de ansatte også innehar god kompetanse i å mestre livet.  I en verden som endrer seg raskt er ansatte som står stødig og stråler i sine liv nøkkelen til stabilitet og gode prestasjoner i organisasjonen over tid.  

De ansatte trenger enkle og effektive livsstils verktøy som gir nødvendig kompetanse for å prestere på høyt nivå. Verktøy som hver enkelt ansatt kan integrere i sitt liv.

Invester i effektive verktøy til dine ansatte for økt glede og ivaretakelse av seg selv, og du ivaretar og investerer i bedriftens stabilitet og fremtid.

Oppsummert

1: Gi dine ansatte verktøy for å mestre livet på et høyt nivå. 

2: Integrer verktøyene i de ansattes liv.

3: Få glade ansatte som har mer energi og presterer på et høyere og jevnere nivå!

Med integrering av Let`s Shines verktøy vil følgende resultater være å forvente for den ansatte og bedriften

1: Økt og jevnere energi og overskudd hos de ansatte

2: Økt og jevnere bidrag fra ansatte til bedriften 

3: Økt glede, stressmestring og balanse både på jobb og privat.

4: Bedre prioriteringer, effektivitet og målbare resultater.

5: Bedre tilstedeværelse, fokus og utførelse av arbeidsoppgaver.

6: Bedre samarbeid og kommunikasjon mellom kollegaer, og også ansatte og ledelsen. 

7: Økt glede og motivasjon hos hver enkelt på jobb og privat

8: Økt kompetanse innen trening og kosthold og bedre fysisk helse.

9: Økt kompetanse innen mental og emosjonell styrke og bedre psykisk helse. 

10: Reduksjon av sykefravær og konflikter

11: Økt kompetanse i ivaretakelse av seg selv og høyere nivå av prestasjon på jobb.

12: Mer og fler fornøyde, motiverte og stabile ansatte som blir i bedriften over lengre tid. 

 

HVILKE TOPP TO RESULTATER ØNSKER DU AT DIN BEDRIFT SKAL OPPNÅ?

Velg din bedrifts fokus og book ditt mini-seminar på 45min for dine ansatte! 

Let`s Shine Topp 2 resultater foredrag in person eller som webinar

  • Ansatte mottar konkrete verktøy rettet mot 2 ønskede resultater i bedriften.
  • Tilgang til Let`s Shine Lifestyle online plattform gratis i 2 uker for alle ansatte med trening, kosthold og livsstilsverktøy. 

 

Add ons:

a:  Oppfølging av ansatte i storgruppe 35min x 5 (webinar/in person)

b:  Oppfølging av ansatte i smågrupper 35min x 5 (2-3 personer i en gruppe)

c:  Oppfølging av ansatte eksklusivt 45min x 5 (En til en). 

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss ​​her

HVA SELSKAPER OG ANSATTE SIER OM LET'S SHINE & HELLE LUXE

Om Helle Luxe, eier av Let`s Shine

  • Lifestyle advisor, speaker and author.
  • Helle has a bachelor’s degree with specialization in psychology from the University of Oslo, and is also trained as a personal trainer, dietitian and coach.
  • Helle started Let’s Shine studio in 2008 and has been guiding people for almost 20 years.
  • In 2014, she published the books: “Smart Mamma” and “Train smarter!” with Sigrid Bonde Tusvik, Vår Staude and Tone Damli.
  • Helle has previously been VG’s training expert for several years with her own weekly training column.
  • Her philosophy “7 Pillars” has been developed over two decades, and is based on 7 basic pillars in training, diet and lifestyle to shine more in life.

Mvh
Helle Luxe and the Let`s Shine Team

Let us help you find the right program
for you!