Letsshine.no

Målet med rutinen
“La oss finne stjernene”

Er å bekrefte positive opplevelser fra dagen og positive egenskaper barnet har. Med det vil de gode tankene og følelsene bli forsterket i barnet. Du som voksen stiller barnet spørsmål og bekrefter positive egenskaper ved barnet. Dette vil ha en forsterkende effekt av gode opplevelser fra dagen og av positive egenskaper hos barnet.

I tillegg kan den voksne gjøre barnet bevisst på om de nådde målet sitt og eventuelt gi innspill på hvordan det kan nå målet sitt dagen etter i stedet.

Rutinen åpner også opp for en dialog rundt eventuelle situasjoner som ikke har vært positivt ladet i løpet av dagen og erkjenne disse opplevelsene og, for deretter å finne positive og konstruktive løsninger og måter og tenke på disse situasjonene.

Rutine 4

Info om Rutine 4:

Play Video
Hør på hvordan rutine 4 kan gjøres (1):
Play Video
Hør på hvordan rutine 4 kan gjøres (2):
Play Video

Alternativer for gjennomføring av rutine 4 “La oss finne stjernene” for ditt barn

Alternativ 1: Forenkle rutinen med å spørre barnet hva de er takknemlig for fra dagen og la barnet nevne 3 ting.

Alternativ 2: La barnet høre på “ Jeg er glad i meg” lydopptaket

Alternativ 3: Bekreft positive ting fra dagen som barnet kan bekrefte var fine tilbake. 

Lykke til!

Tips

1:  Ved negative opplevelser fra dagen, husk å anerkjenne opplevelsen og følelsen til barnet tilknyttet slike opplevelser også.  Alt i livet er ikke positivt hele tiden. Å bli skuffet, sint, frustrert og lei seg av og til er helt greit og viktig. Det er derfor viktig å anerkjenne til barnet at det er ok å føle det som barnet gjør. Etter å ha anerkjent opplevelsen til barnet kan du alternativt velge å spørre barnet: Er det noe positivt vi kan finne som kom ut av det som skjedde? Hva tenker du at du kan gjøre for at at det skal bli bedre? Og eventuelt spørre: Er det noe jeg kan gjøre for at det skal bli bedre?
Bli eventuelt enig om en konkret handling barnet kan gjøre for at det kan bli bedre og hvis nødvendig hva du som voksen skal gjøre for at det skal bli bedre.

 

2: Å avslutte dagen med positive tanker og ord, gjør at barnet legger seg full av positive følelser, som igjen øker sjansene for en god nattssøvn og en god start på dagen etter med flere positive tanker og følelser. 

 

3: Hold det enkelt og hyggelig. Bekreft noe hyggelig fra dagen og om barnet, og deretter ønsk barnet en god natt. Å forsterke de gode tankene og følelsene i barnet før barnet sovner er målet med rutinen. 

 

Når på dagen: Ved leggetid.

Hyppighet: Hver dag.
Tidsbruk: Ca 2-5 min 

Periode: 28 dager 

Let us help you find the right program
for you!