Letsshine.no

LET’S SHINE GLADE OG STERKE BARN 28 DAGERS PROGRAM

1490 kr

I Glade og Sterke barn programmet får du:

✔️ Et 4 ukers program for å øke ditt barns glede og mentale styrke.
✔️ Enkle, effektive og morsomme rutiner du gjør sammen med barnet (totalt 15min daglig).
✔️ Ferdiglagde rutiner, med både video og lydopptak av hvordan rutinene skal gjøres.
✔️ Rutiner som barnet ditt vil elske og som vil gi en positiv utvikling hos barnet i humør, skolesammenheng og i sosiale situasjoner.
✔️ En økt opplevelse av mestring og trygghet hos barnet.
✔️ Verktøy barnet kan bruke på egenhånd for å styrke og glede seg selv også i fremtiden.
✔️ Ukentlig tilbakemelding på gjennomførte rutiner barnet ditt har gjort.
✔️ Mulighet for deg som voksen til å registrere den positive utviklingen du opplever hos barnet ditt.

Category:

Description

I dette programmet vil barnet ditt lære:

 • 1: Å få økt selvfølelse og bedre selvtillit
 • 2: Å oppleve større mestring og glede i sin hverdag
 • 3: Å bli sterkere mentalt og følelsesmessig og lære seg å sette seg mål
 • 4: Å fungere enda bedre i møte med sine omgivelser
 • 5: Å bli bedre rustet til å takle utfordringer på skole og sosialt. 

I dette programmet vil du som voksen få:

 • Verktøy til å hjelpe barnet ditt få økt selvfølelse og selvtillit
 • Verktøy for å gi barnet økt opplevelse av mestring
 • Verktøy for å lære barnet å sette seg enkle mål
 • Verktøy for å øke gleden i hverdagen til barnet ditt
 • Verktøy for et mer stabilt humør hos barnet ditt
 • Verktøy til å gi barnet et godt fokus i sin hverdag
 • Verktøy til å håndtere utfordrende situasjoner og følelser.
 • Verktøy til hjelpe barnet til å stå tryggere i seg selv på skolen og sosialt.

Hvordan fungerer kurset:

Kurset legger opp til at du som foreldre sammen med ditt barn i ca 15 min daglig gjør enkle og effektive rutiner for å styrke barnet ditt følelsesmessig og mentalt.  På slutten av hver uke har barnet ditt mulighet til å dele med oss at han/hun har øvd på rutinene og få en hyggelig tilbakemelding på dette. Likeså kan du som foreldre/voksen registrere den positive utviklingen du opplever hos barnet ditt underveis også. Øvelsene er lagt opp slik at den voksne utfører øvelsene sammen med barnet. Dette fordi det vil hjelpe barnet å gjennomføre øvelsene regelmessig og gi barnet en bedre forståelse av de daglige rutinene. I tillegg vil støtten fra en voksen gjøre det lettere å få maksimalt ut av kurset og gi gode resultater. Rutinene vil gjøres optimalt 1-2 ganger om dagen. Ved å gjøre foreslåtte rutiner daglig vil man kunne merke en forskjell allerede etter en uke. Det er viktig å gjøre rutinene foreslått hver dag gjennom programmet, for å oppnå best mulig resultat.

Glade og Sterke barn er programmet for deg:

Som ønsker å gi barnet ditt verktøy og rutiner for å få økt glede i sin hverdag, og for å stå mer mentalt rustet til å håndtere utfordringer i skolehverdagen og sosialt. Dette er også for deg som ønsker å lære hvordan du med enkle grep kan støtte barnet ditt i sin utvikling med enkle og positive rutiner, som gir rask effekt. Dette programmet er for deg som ønsker å gi barnet ditt verktøy de kan bruke for å stå sterk mentalt og følelsesmessig i fremtiden.

Krav for gjennomføring:

Programmet er rettet mot barn på barneskolen i alderen 6-12 år. Er barnet yngre eller eldre vil programmet også fungere godt med små justeringer.  For å fullføre programmet trenger du en bok å skrive i. I tillegg er det fint å ha muligheten til å ta opp lyd på for eksempel en mobiltelefon. 

Veileder gjennom programmet:

Veilederen i programmet er livsstilsveilederen Helle Luxe som har veiledet voksne og ungdommer i nesten tjue år. Hun vil gi deg og ditt barn tilbakemelding  underveis i programmet. Hennes to (glade og sterke) barn bidrar også i lydopptakene i programmet. Helles kolleger i Let`s Shine vil også bistå ved eventuelle tekniske utfordringer og spørsmål til programmet.

Om jeg ikke er fornøyd med programmet:

Er det selvfølgelig ok. Vi ønsker kun fornøyde kunder. Du har 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. Bare husk å gi oss skriftelig beskjed. Les ellers våre betingelser her.

I dette progammet vil du få:

 • 4 fantastiske daglige rutiner barnet ditt vil elske!
 • Registrering av den positive utviklingen hos barnet ditt!
 • Personlig oppfølging og tilbakemelding underveis av Helle Luxe og hennes kollegaer.
 • Raske resultater ved daglig gjennomføring av rutinene i 28 dager.
 • Verktøy som gjør at barnet ditt vil stråle mer og stå sterkere mentalt i møte med fremtiden.

Dette programmet er for deg:

 • Som vil gi barnet ditt enkle og effektive verktøy for å bli sterkere mentalt.
 • Ønsker å enten øke gleden i hverdagen til barnet ditt og/eller at barnet ditt skal ha et mer stabilt humør.
 • Som ønsker å ruste barnet ditt mentalt og følelsesmessig for fremtiden.

_____________________________________________________________________________________________

Dette programmet er IKKE for deg som:

 • Ikke ønsker å styrke barnet ditt mentalt eller følelsesmessig
 • Ikke ønsker å lære enkle grep for en bedre hverdag for barnet ditt
 • Ikke ønsker å gi barnet ditt verktøy for å stå sterkt mentalt og følsesmessig i fremtiden

 

__________________________________________________

Se hva kunder av Helle sier om Helle og Let`s Shine:

 

If you want long-lasting change and happy life, Helle and her approach are the answer. Helle made the process easy and “doable”. She is very honest and supportive in the process and it was liberating to start making the changes to get the results I wanted. Now I’m happier, stronger and toned, more self-confident and better to prioritize my needs and my joy in a hectic daily life.”

Heidi

 

 

 

“My cellulite on my butt and thighs, which had bothered me a lot earlier, are down to a minimum. My sleep quality has improved a lot by just doing some small changes in my routines before going to bed at night, and all the issues I had with my tummy are now gone. I’m so happy about the improvements and success I’ve experienced. My motivation has been on top at all times because the results were showing week by week. “

Maya 34

 

 

“Honestly, I never thought I would see such amazing results in such a short time! Now I finally have the motivation and knowledge I need to keep working out regularly. It’s easy to keep working out when your body is rapidly changing and results are visible.”

Kristin 33

 

 

 

Additional information

Buy for 2 weeks

Buy for 2 weeks

Buy complete program

Buy complete program

Let us help you find the right program
for you!