Letsshine.no

Målet med rutinen
“Jeg er glad i meg”

 Er å bekrefte og forsterke positive egenskaper hos barnet. Ved å bekrefte positive egenskaper daglig hos dem selv, vil barnet få en klarere, sterkere og mer positiv opplevelse av hvem de er. 

 

Dette vil igjen være med på å øke barnets selvfølelse og selvtillit. Likeså vil det gjøre det lettere å oppleve mestring og samhandle med andre. 

Å bekrefte positive egenskaper ved seg selv gjør det også lettere å gjenkjenne og oppleve positive egenskaper hos andre mennesker man møter.

Rutine 2

Info om Rutine 2:

Play Video
Hør på hvordan rutine 2 kan gjøres:
Play Video

Alternativer for gjennomføring av rutine 2 “Jeg er glad i meg” for ditt barn

  • Alternativ 1: Den voksne leser opp en setning og så gjentar barnet etterpå. Les alle setningene.
  • Alternativ 3: Spiller inn eget opptak av “Jeg er glad i meg” og lytter til det.
  •  

Lykke til!

Når på dagen: Hver morgen, alternativt på kvelden.

Hyppighet: Hver dag.
Tidsbruk: Ca 5 min 

Periode: 28 dager 

{{ is_error_msg }}

Select Category
{{cat_data.category_name}}
Select Service
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Duration: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Price: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Date & Time
Time Slot
There is no time slots available
Morning
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Afternoon
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Evening
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Night
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Date & Time
Time Slot
There is no time slots available
Morning
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Afternoon
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Evening
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Night
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Basic Details

{{ is_error_msg }}

Summary

Your appointment booking summary

Customer
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Service
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Date & Time
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Oops! There is no payment method available.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

No categories and services added!

Let us help you find the right program
for you!