Det har skjedd mye i livet mitt de siste månedene som har vært helt fantastisk. Det er ikke alt som har vært like gøy der og da, men jeg ville ikke vært noe av det foruten. Ganske enkelt fordi jeg er på et magisk sted nå.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!