Et døgn består av 24t. I disse timene er det noen ting som jeg må gjøre og en del jeg føler jeg må gjøre og noen ting jeg kan gjøre.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!