Et døgn består av 24t. I disse timene er det noen ting som jeg må gjøre og en del jeg føler jeg må gjøre og noen ting jeg kan gjøre.

Let us help you find the right program
for you!