Det er ingen ting som første gang. Man får bare en første gang, selv om du kan få mange forskjellige første ganger.