Treningstirsdag igjen! Utfordringen i dag er hva du gjør når du skal trene ben, men ikke har vekter?  Og selv om jeg er bortreist har jeg i dag en øvelse som viser hvordan du kan gjøre nettopp dette.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!