Mens han forklarte og unnskyldte seg tenkte jeg; “Dette går ikke, dette vil ikke funke”. Deretter kom tanke to: “Jeg skjønner jo at det er vanskelig og at vi må finne en løsning”.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!