Mens han forklarte og unnskyldte seg tenkte jeg; “Dette går ikke, dette vil ikke funke”. Deretter kom tanke to: “Jeg skjønner jo at det er vanskelig og at vi må finne en løsning”.

Let us help you find the right program
for you!