Her er en tanke: Hvis du ikke klarer å løfte deg selv (din egen kropp) kontrollert opp og ned, hvor lurt er det da å prøve å løfte noe annet opp og ned? 

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!