Jeg leser og følger med på ulik forskning som kommer ut innen trening, kosthold og livsstil og blant annet leser jeg: Helsemagasinet: Vitenskap og fornuft. 

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!