For det er litt personlig, samtidig som jeg tenker at det er noe de fleste strever med og som jeg har lyst til å dele.