Vi liker å putte ting i bås. Det skal være “svart eller hvitt” og på samme måte liker vi å si “sunt eller usunt”. Men vi vet jo at verden er full av gråsoner. Mennesker er sjelden kun slemme eller snille og på lik linje kan vi snakke om sunnhet.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!