Jeg innrømmer det, jeg kunne svart deg raskere i kommentarfeltet. Men jeg velger å svare på kommentarer når jeg har anledning til å sette meg ned og svare ordentlig, istedet for å svare på farta.  Det er derfor jeg har “Jeg svarer deg” innleggene og som jeg kommer til å ha jevnlig til høsten. Nå midt i sommerferien smeller jeg til med en svarrunde og. Jeg håper du blir noe klokere og takk igjen til deg som spør og tålmodig venter på svar:)

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!