Jeg har tatt turen innom “The New York Times” og kommet over denne reportasjen som tar for seg følgende tre spørsmål: