Vil iskaffe (fra tine) kunne fungere som et type mellommåltid? da det er melk og kaffe (proteiner og energi?) Eller er det lite optimalt?