Her om dagen fikk jeg meg en overraskelse, mannen min hadde ut av det blå kjøpt ny iPod til meg!imageJess! Det er det jeg kaller hverdagsromantikk, særlig kortet som hørte til.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!