Det beste med påsken eller en ferie er “time outen” jeg får.  Selvfølgelig pausen fra hverdagen, ny input og mer tid med familie og venner.  Likevel er det noe av det aller beste tiden jeg får til å justere ting i livet mitt. Jeg har sjelden store planer om å gjøre det, men i løpet av disse avbrekkene er det ofte jeg kommer tilbake til hverdagen med justeringer.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!