Å ha variasjon i treningen er et av treningsprinsippene for å sikre progresjon og fremgang. Likevel er folk flest og også jeg et vanedyr og ja vi liker å sitte på våre faste plasser på bussen, i kantina, på jobb eller der vi studerer.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!