Det å sitte for mange timer foran pcen hver dag vet vi er negativt for helsa, men fordelen med denne firkantede boksen er at du kan trene gjennom den. Det gjør at mine kollegaer og jeg ukentlig kan veilede folk i hele Norge og i hele verden for den saks skyld.

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!