imageOk, de siste ukene har treningen vært tung. Jeg innrømmer det. Men det hindrer meg ikke i å dra på trening. Det er bare ikke såå…. hva skal man kalle det? inspirerende? gøy? motiverende?… Men jeg trener altså. Banner kanskje bare litt mer innvendig enn vanlig. ha ha!

Follow along!

Join our mailing list and recieve free tips and Helle`s recipe on how to shine more in your life!

You have successfully subscribed. Thanks!