Jeg har tro på spiraler og at de som regel går oppover eller nedover. Derfor er jeg opptatt av å starte gode spiraler, eksempelvis det å starte og få en god uke!

Let us help you find the right program
for you!